Servei de vigilància i protecció en les activitats participatives, juvenils, culturals i festives d’Olesa de Montserrat, ja sigui en espais tancats o en espais oberts, amb els mitjans adients per a desenvolupar amb garanties el servei esmentat i d’acord amb la legislació vigent.

Servei de vigilància i protecció en les activitats participatives, juvenils, culturals i festives d’Olesa de Montserrat, ja sigui en espais tancats o en espais oberts, amb els mitjans adients per a desenvolupar amb garanties el servei esmentat i d’acord amb la legislació vigent.

Licitación

Título del Contrato: Servei de vigilància i protecció en les activitats participatives, juvenils, culturals i festives d’Olesa de Montserrat, ja sigui en espais tancats o en espais oberts, amb els mitjans adients per a desenvolupar amb garanties el servei esmentat i d’acord amb la legislació vigent.

 

Serà necessari per tant que l’empresa estigui inscrita en el corresponent Registre d’Empreses de Seguretat de la Direcció General de la Policia i/o si correspon, en la Delegació de Govern de la Generalitat de Catalunya en el cas d’empreses d’àmbit autonòmic, per a les activitats de Vigilància i Protecció de bens, establiments, espectacles, certàmens o convencions.

 

Importe: 17.994,14 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 28/09/2023 14:00

Número de Expediente: 2022/001300

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DEiBfJcUrPuHCIsjvJ3rhQ%3D%3D