És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Lleida)
Título del Contrato: És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la Sigue leyendo

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

Procedimiento abierto simplificado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público) para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la Delegación de Economía y Hacienda en Lleida durante el periodo de un año (del 1 de septiembre de 2021 a 31 de agosto de 2022)

Pliegos

Pliegos (Lleida)
Título del Contrato: Procedimiento abierto simplificado (art. 159.6 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público) para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la Delegación de Economía y Hacienda Sigue leyendo

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

Execució del contracte del servei de vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida (a partir d’ara UdL), així com determinar l’organització i suport que l’empresa adjudicatària ha de prestar tant al personal adscrit al servei com als responsables de la gestió del servei per part de la Universitat

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Lleida)
Título del Contrato: Execució del contracte del servei de vigilància i seguretat de la Universitat de Lleida (a partir d’ara UdL), així com determinar l’organització i suport que l’empresa adjudicatària ha de prestar tant Sigue leyendo

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

Codi d’expedient: JU-65/21 GEEC JU 2021 136 Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.

Desestimiento

Anuncio de Desestimiento (Catalunya)
Título del Contrato: Codi d’expedient: JU-65/21 GEEC JU 2021 136
Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.
Aquest anunci és la licitació de Sigue leyendo

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

L’objecte del present contracte és la prestació del servei d’Agents Cívics i Agents de seguretat de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp. El servei es prestarà mitjançant al determinació d’equips amb un agent cívic i un agent de seguretat

Licitación

Anuncio de Licitación (Lleida)
Título del Contrato: L’objecte del present contracte és la prestació del servei d’Agents Cívics i Agents de seguretat de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp. El servei es prestarà mitjançant al determinació d’equips amb un agent Sigue leyendo

És objecte d’aquest contracte la prestació del servei de prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme per a tots els assistents i els usuaris de les piscines municipals d’Almacelles, per a la temporada 2021

Serveis de revisió amb gossos especialitzats en detecció d’explosius a estacions i dependències de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref:POS22/21)

Licitación

Anuncio de Licitación (Catalunya)
Título del Contrato: Serveis de revisió amb gossos especialitzats en detecció d’explosius a estacions i dependències de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref:POS22/21)

Importe: 64.483,50 Euros.
Órgano de Contratación: Ferrocarrils de la Generalitat de Sigue leyendo