Serveis en règim de lloguer de la instal.lació, manteniment i retirada de portes de seguretat amb pany electrònic, panells i reixes antiocupació i alarmes, gestió amb plataforma web de control d’accessos/avisos i servei d’empresa de vigilància i acuda per als habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Serveis en règim de lloguer de la instal.lació, manteniment i retirada de portes de seguretat amb pany electrònic, panells i reixes antiocupació i alarmes, gestió amb plataforma web de control d’accessos/avisos i servei d’empresa de vigilància i acuda per als habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Catalunya)

Título del Contrato: Serveis en règim de lloguer de la instal.lació, manteniment i retirada de portes de seguretat amb pany electrònic, panells i reixes antiocupació i alarmes, gestió amb plataforma web de control d’accessos/avisos Sigue leyendo

Contractació d’un servei integral de vigilància, seguretat i auxiliar de control del Mercat de Sant Antoni, que inclou el servei de vigilància privada (sense armes) i seguretat de l’equipament i llurs activitats

Contractació d’un servei integral de vigilància, seguretat i auxiliar de control del Mercat de Sant Antoni, que inclou el servei de vigilància privada (sense armes) i seguretat de l’equipament i llurs activitats

Formalización

Anuncio de Formalización (Barcelona)
Título del Contrato: L’objecte de la licitació, és la contractació d’un servei integral de vigilància, seguretat i auxiliar de control del Mercat de Sant Antoni, que inclou el servei de vigilància privada (sense armes) i Sigue leyendo

Servei de vigilància del Parc Ambietal Bufalvent

Servei de vigilància del Parc Ambietal Bufalvent

Desistimiento

Anuncio de Desestimiento (Barcelona)

Título del Contrato: Servei de vigilància del Parc Ambietal Bufalvent

Importe: 33.360,00 Euros.

Órgano de Contratación: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas:

Número de Expediente: Sigue leyendo

L’Objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de vigilància i seguretat, lloguer de maquinari de seguretat (escàner i arc detector de metalls), Central Receptora d’Alarmes (CRA), Custòdia de claus i Acuda i manteniment (preventiu i correctiu) dels sistemes de seguretat

L’Objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de vigilància i seguretat, lloguer de maquinari de seguretat (escàner i arc detector de metalls), Central Receptora d’Alarmes (CRA), Custòdia de claus i Acuda i manteniment (preventiu i correctiu) dels sistemes de seguretat

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Catalunya)
Título del Contrato: L’Objecte d’aquesta contractació és la prestació dels serveis de vigilància i seguretat, lloguer de maquinari de seguretat (escàner i arc detector de metalls), Central Receptora d’Alarmes (CRA), Custòdia de claus i Sigue leyendo

Servei de vigilància i seguretat de l’edifici i les instal·lacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Servei de vigilància i seguretat de l’edifici i les instal·lacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Adjudicación 

Anuncio de Adjudicación (Barcelona)

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat de l’edifici i les instal·lacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Importe: 86.920,00 Euros.

Órgano de Contratación: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Administración:

Fecha final de presentación Sigue leyendo