L’objecte de la licitació és el servei d’auxiliars per a les activitats organitzades per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Lleida en espais públics. En principi, es prestarà el servei a les següents festes: Festa Major i Festes de la Tardor de Lleida, any 2024, i la Cavalcada de Reis i Carnaval, any 2025.

Anunció Licitación

Anunció Licitación

Título del Contrato: L’objecte de la licitació és el servei d’auxiliars per a les activitats organitzades per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Lleida en espais públics. En principi, es prestarà el servei a les següents festes: Festa Major i Festes de la Tardor de Lleida, any 2024, i la Cavalcada de Reis i Carnaval, any 2025.
El servei comprendrà entre d’altres, les següents tasques: control, recintes, instal·lacions, públic, zones restringides, zones de treball, escenaris, materials, vehicles, etc. necessaris per a la correcta execució de les activitats a que fa referència el paràgraf anterior.

Importe: 44.202,01 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Lleida
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 29/04/2024 10:00
Número de Expediente: SER_OBE_2024_0009
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Q4X6cdJVyubs%2BnLj3vAg5A%3D%3D