Es promou la contractació d’ un servei de control d’ accés per a la plataforma  LOGIS BAGES ( Sallent).  El servei a contractar  efectuarà el control d’ accés i la supervisió del recinte amb la presència d’ una persona en  els dies laborables horari nocturn  ( 22.00h a 6.00h) i dissabtes, diumenges i festius 24h  que completarà el servei actual. Amb la contractació d’ aquest servei es cobrirà la presència d’ una persona 24h tots els dies de l’ any d’ acord amb els serveis generals  previstos als contractes d’ arrendament de la nau. L’ abast  i la forma de prestar el servei queda detallada al PCT  que   genèricament són:  control d’ accés i la supervisió del recinte;  atenció d’ alarmes i l’ actuació en cas d’ emergència

Es promou la contractació d’ un servei de control d’ accés per a la plataforma  LOGIS BAGES ( Sallent).  El servei a contractar  efectuarà el control d’ accés i la supervisió del recinte amb la presència d’ una persona en  els dies laborables horari nocturn  ( 22.00h a 6.00h) i dissabtes, diumenges i festius 24h  que completarà el servei actual. Amb la contractació d’ aquest servei es cobrirà la presència d’ una persona 24h tots els dies de l’ any d’ acord amb els serveis generals  previstos als contractes d’ arrendament de la nau. L’ abast  i la forma de prestar el servei queda detallada al PCT  que   genèricament són:  control d’ accés i la supervisió del recinte;  atenció d’ alarmes i l’ actuació en cas d’ emergència

Licitación

Título del Contrato: Es promou la contractació d’ un servei de control d’ accés per a la plataforma  LOGIS BAGES ( Sallent).  El servei a contractar  efectuarà el control d’ accés i la supervisió del recinte amb la presència d’ una persona en  els dies laborables horari nocturn  ( 22.00h a 6.00h) i dissabtes, diumenges i festius 24h  que completarà el servei actual. Amb la contractació d’ aquest servei es cobrirà la presència d’ una persona 24h tots els dies de l’ any d’ acord amb els serveis generals  previstos als contractes d’ arrendament de la nau. L’ abast  i la forma de prestar el servei queda detallada al PCT  que   genèricament són:  control d’ accés i la supervisió del recinte;  atenció d’ alarmes i l’ actuació en cas d’ emergència

Importe: 107.806,24 Euros.
Órgano de Contratación: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 10/07/2023 13:00
Número de Expediente: 2023/11/SRV/ACCES_BAG
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kJEwUI9iKoEaF6cS8TCh%2FA%3D%3D