Serveis de vigilància i seguretat de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (c. Girona, 20) i espais annexos del mateix edifici (amb entrada pel c. Ausiàs March, 35).

Pliegos

 

Título del Contrato: Serveis de vigilància i seguretat de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (c. Girona, 20) i espais annexos del mateix edifici (amb entrada pel c. Ausiàs March, 35).

 

Importe: 98.045,04 Euros.

Órgano de Contratación: Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC)

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 31/07/2023 13:03

Número de Expediente: EAPC-2023-449

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6XMnE2GoP0iS81gZFETWmA%3D%3D