Servei de vigilants de seguretat privada (sense armes) necessaris per al desenvolupament de les activitats programades per l’Ajuntament de Martorell i gestionades pel Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell

Servei de vigilants de seguretat privada (sense armes) necessaris per al desenvolupament de les activitats programades per l’Ajuntament de Martorell i gestionades pel Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell

Pliegos

Pliegos (Barcelona)

Título del Contrato: Servei de vigilants de seguretat privada (sense armes) necessaris per al desenvolupament de les activitats programades per l’Ajuntament de Martorell i gestionades pel Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell

 

Importe: 5.600,00 Euros.

Órgano de Contratación: Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 20/07/2023 23:59

Número de Expediente: G-1399/2023

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=U6bLc7saEJw3vLk2DU2Ddg%3D%3D