Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d’accessos per a la Universitat Pompeu Fabra pel període 2024-2026, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques

Anunció Licitación

Anunció Licitación

Título del Contrato: Servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d’accessos per a la Universitat Pompeu Fabra pel període 2024-2026, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques

Importe: 3.074.402,98 Euros.
Órgano de Contratación: Universitat Pompeu Fabra
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 22/04/2024 14:00
Número de Expediente: UPF-2024-0005
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Loxjb5ovlsXVGIpKDxgsAQ%3D%3D