Servei de vigilància i seguretat de les dependències de la seu central del Departament d’Interior a Barcelona (lot 1), i de les dependències del CAT112 de Reus (lot 2), per l’any 2024

Servei de vigilància i seguretat de les dependències de la seu central del Departament d’Interior a Barcelona (lot 1), i de les dependències del CAT112 de Reus (lot 2), per l’any 2024

Licitación

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat de les dependències de la seu central del Departament d’Interior a Barcelona (lot 1), i de les dependències del CAT112 de Reus (lot 2), per l’any 2024

 

Importe: 1.079.384,06 Euros.

Órgano de Contratación: Departament d’Interior

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 01/09/2023 14:00

Número de Expediente: IT-2024-26

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1EujCaNHdgXjHF5qKI4aaw%3D%3D