Servei de vigilància i seguretat de les dependències administratives dels serveis territorials a Barcelona (STB) i dels centres d’atenció a la discapacitat  (CAD) que en depenen

Servei de vigilància i seguretat de les dependències administratives dels serveis territorials a Barcelona (STB) i dels centres d’atenció a la discapacitat  (CAD) que en depenen

Adjudicación

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat de les dependències administratives dels serveis territorials a Barcelona (STB) i dels centres d’atenció a la discapacitat  (CAD) que en depenen

Importe: 42.367,06 Euros.
Órgano de Contratación: Departament de Drets Socials
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 15/06/2023 12:00
Número de Expediente: BE-2023-2367
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZNhKlJtkgfrgL1BHd3qjQA%3D%3D