Servei de vigilància i seguretat a l’ICD

Servei de vigilància i seguretat a l’ICD

Adjudicación

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat a l’ICD

 

Importe: 0,00 Euros.

Órgano de Contratación: Institut Català de les Dones

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 19/06/2023 14:00

Número de Expediente: ICD-2023-25

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fueAMulrwKTL1rX3q%2FMAPA%3D%3D