Servei de seguretat i vigilància en les dependències dels serveis socials  de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de dilluns a divendres laborables, durant l’horari d’atenció al públic, ubicats actualment a l’Av. d’Espanya 6 C

Servei de seguretat i vigilància en les dependències dels serveis socials  de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de dilluns a divendres laborables, durant l’horari d’atenció al públic, ubicats actualment a l’Av. d’Espanya 6 C

Licitación

Título del Contrato: Servei de seguretat i vigilància en les dependències dels serveis socials  de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de dilluns a divendres laborables, durant l’horari d’atenció al públic, ubicats actualment a l’Av. d’Espanya 6 C

 

Importe: 75.271,68 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 19/09/2023 14:00

Número de Expediente: 154/2023/015

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=74WdLySEFEvi0Kd8%2Brcp6w%3D%3D