servei de guarda rural per desenvolupar tasques de vigilància, en època de nidificació, dels espais protegits del delta del Llobregat que gestiona el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Anunció Previo

Anunció Previo

Título del Contrato: servei de guarda rural per desenvolupar tasques de vigilància, en època de nidificació, dels espais protegits del delta del Llobregat que gestiona el Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Importe: 13.959,00 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 25/03/2024 12:00
Número de Expediente: Exp. 11/2024 CA02/2024
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XsEsftd%2FeMV%2FP7lJ7Fu0SA%3D%3D