Servei de control d’accessos a esdeveniments que es celebrin a la via pública i a la zona d’oci nocturn, delimitada amb tanques, en un tram del carrer de la Rasa i el servei de vigilància privada a la zona d’oci nocturn, delimitada amb tanques, en un tram del carrer de la Rasa.

Servei de control d’accessos a esdeveniments que es celebrin a la via pública i a la zona d’oci nocturn, delimitada amb tanques, en un tram del carrer de la Rasa i el servei de vigilància privada a la zona d’oci nocturn, delimitada amb tanques, en un tram del carrer de la Rasa.

Licitación

Título del Contrato: Servei de control d’accessos a esdeveniments que es celebrin a la via pública i a la zona d’oci nocturn, delimitada amb tanques, en un tram del carrer de la Rasa i el servei de vigilància privada a la zona d’oci nocturn, delimitada amb tanques, en un tram del carrer de la Rasa.

 

Importe: 56.200,00 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Terrassa

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 22/09/2023 14:00

Número de Expediente: ECAS 07968/2023

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=leRrCnQZE7p6nTs9LZ9RhQ%3D%3D