Prestació del servei de vigilància i seguretat al Centre d’Acolliment (CA) “Els Llimoners”, gestionat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Anunció Adjudicación

Título del Contrato: Prestació del servei de vigilància i seguretat al Centre d’Acolliment (CA) “Els Llimoners”, gestionat pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Importe: 98.086,09 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 03/04/2024 09:02
Número de Expediente: CSSB-2024-76
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1%2BM14EBIz28UqXM96WStVA%3D%3D