prestació del servei de vigilància de seguretat per equipaments municipals i per esdeveniments previstos en espais oberts.

Anunció Adjudicación

Título del Contrato: prestació del servei de vigilància de seguretat per equipaments municipals i per esdeveniments previstos en espais oberts.

Importe: 8.737,87 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 22/03/2024 14:00
Número de Expediente: X2023006464
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ognmIVs%2BHx%2BS81gZFETWmA%3D%3D