Manteniment dels sistemes contra incendis, de seguretat d’intrusió i detecció d’incendis dels equipaments de l’ajuntament de Mollet del Vallès amb mesures de contractació sostenible especificats, entre d’altres, a les condicions especials d’execució de la clàusula 32 d’aquest Plec, d’acord amb els articles 145 i 202 de la LCSP, dividits en els lots següents: Manteniment de les instal·lacions contra incendis dels equipaments municipals i Manteniment de les instal·lacions de seguretat d’intrusió i detecció d’incendis dels equipaments municipals.

Manteniment dels sistemes contra incendis, de seguretat d’intrusió i detecció d’incendis dels equipaments de l’ajuntament de Mollet del Vallès amb mesures de contractació sostenible especificats, entre d’altres, a les condicions especials d’execució de la clàusula 32 d’aquest Plec, d’acord amb els articles 145 i 202 de la LCSP, dividits en els lots següents: Manteniment de les instal·lacions contra incendis dels equipaments municipals i Manteniment de les instal·lacions de seguretat d’intrusió i detecció d’incendis dels equipaments municipals.

Licitación

Título del Contrato: Manteniment dels sistemes contra incendis, de seguretat d’intrusió i detecció d’incendis dels equipaments de l’ajuntament de Mollet del Vallès amb mesures de contractació sostenible especificats, entre d’altres, a les condicions especials d’execució de la clàusula 32 d’aquest Plec, d’acord amb els articles 145 i 202 de la LCSP, dividits en els lots següents: Manteniment de les instal·lacions contra incendis dels equipaments municipals i Manteniment de les instal·lacions de seguretat d’intrusió i detecció d’incendis dels equipaments municipals.

Importe: 499.118,21 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Mollet del Vallès
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 30/10/2023 12:00
Número de Expediente: COSE/22004
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zO5cdR29NOC7JOCXkOhcDg%3D%3D