L’objecte del contracte és la realització del servei de vigilància i control d’accessos a les instal·lacions que conformen tot el Complex Funerari Municipal de Terrassa gestionat per l’empresa Funerària de Terrassa, SAU. Amb la prestació d’aquest servei es pretén prevenir la comissió d’actes incívics o delictius al complex funerari, minimitzant els riscos amb el control dels accessos al Cementeri, i con-trols de vigilància i seguretat al Tanatori i Crematori.

Desistimiento

Título del Contrato: L’objecte del contracte és la realització del servei de vigilància i control d’accessos a les instal·lacions que conformen tot el Complex Funerari Municipal de Terrassa gestionat per l’empresa Funerària de Terrassa, SAU.

Amb la prestació d’aquest servei es pretén prevenir la comissió d’actes incívics o delictius al complex funerari, minimitzant els riscos amb el control dels accessos al Cementeri, i con-trols de vigilància i seguretat al Tanatori i Crematori.

 

Importe: 262.580,50 Euros.

Órgano de Contratación: Funerària de Terrassa, SA

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 07/09/2023 13:59

Número de Expediente: 29/2023

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=enLMSaDDdBZq1DdmE7eaXg%3D%3D