Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques.

Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques.

Desestimiento

Anuncio de Desestimiento (Barcelona)
Título del Contrato: Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la Sigue leyendo

Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques.

Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques

Desestimiento

Anuncio de Desestimiento (Barcelona)
Título del Contrato: Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la Sigue leyendo

Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques.

Servicio de conserjería y control de entrada y salida de las instalaciones que el Instituto Social de la Marina ocupa en la Casa del Mar en Santa Cruz de Tenerife sita en avenida Anaga s/n, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electrónico de control de entrada

Rectificación Desestimiento

Rectificación Anuncio de Desistimiento (Santa Cruz de Tenerife)
Título del Contrato: Servicio de conserjería y control de entrada y salida de las instalaciones que el Instituto Social de la Marina ocupa en la Casa del Mar en Santa Sigue leyendo

Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques.

Codi d’expedient: JU-65/21 GEEC JU 2021 136 Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.

Desestimiento

Anuncio de Desestimiento (Catalunya)
Título del Contrato: Codi d’expedient: JU-65/21 GEEC JU 2021 136
Servei de monitoratge, seguiment i vigilància remota de persones sotmeses a mesures penals i a control de centres penitenciaris.
Aquest anunci és la licitació de Sigue leyendo

Servei de seguretat i vigilància a l’Edifici Josep Pallach del Districte de Sant Andreu, 2021-2022 amb mesures de contractació pública sostenible. Les tasques a desenvolupar són les que es recullen en la clàusula 2 (descripció del servei) del Plec de prescripcions tècniques.

Servicio de conserjería y control de entrada y salida de las instalaciones que el Instituto Social de la Marina ocupa en la Casa del Mar en Santa Cruz de Tenerife sita en avenida Anaga s/n, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electrónico de control de entrada.

Desestimiento

Anuncio de Desistimiento (Santa Cruz de Tenerife)
Título del Contrato: Servicio de conserjería y control de entrada y salida de las instalaciones que el Instituto Social de la Marina ocupa en la Casa del Mar en Santa Cruz de Sigue leyendo