L’objecte del contracte és la prestació del servei de controladors del mercat no sedentari del centre al terme municipal de Vilanova i la Geltrú

L’objecte del contracte és la prestació del servei de controladors del mercat no sedentari del centre al terme municipal de Vilanova i la Geltrú

Licitación

Título del Contrato: L’objecte del contracte és la prestació del servei de controladors del mercat no sedentari del centre al terme municipal de Vilanova i la Geltrú

 

Importe: 0,00 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 27/07/2023 23:59

Número de Expediente: 189/2023/eCONT

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tXuX9WxfXRxQFSeKCRun4Q%3D%3D