L’objecte del contracte el constitueix la prestació d’un servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme (servei de socorrisme d’ara endavant) a les Piscines Municipals de Sabadell, concretament a les piscines del Poliesportiu Municipal Olimpia, Piscina Municipal de Can Marcet, Piscina Municipal del Parc del Nord (ca n’Oriac), Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud (Campoamor) i La Bassa.

Anunció Adjudicación

Título del Contrato: L’objecte del contracte el constitueix la prestació d’un servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme (servei de socorrisme d’ara endavant) a les Piscines Municipals de Sabadell, concretament a les piscines del Poliesportiu Municipal Olimpia, Piscina Municipal de Can Marcet, Piscina Municipal del Parc del Nord (ca n’Oriac), Complex Esportiu Municipal Sabadell Sud (Campoamor) i La Bassa.

L’abast del servei de socorrisme correspon a tot l’àmbit de l’equipament (vas, platja, espais annexos i accessos), a les activitats programades pel Servei d’Esports, a la pràctica lliure i de lleure de l’activitat aquàtica de la població, al servei d’infermeria a la Bassa, i a la compra i reposició del material sanitari (subministres i fungibles per les farmacioles de totes les instal·lacions – bombones d?oxigen i manòmetres corresponents) així com a les tasques pròpies de planificació, gestió, control i l’assessorament tècnic.
Donat que és un contracte mixt amb prestacions vinculades entre sí però complementàries,  la prestació principal és el servei de socorrisme, ja que és la que presenta un major valor estimat i per tant, la que determina les normes aplicables al procediment d’adjudicació.

Importe: 418.995,12 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Sabadell
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 26/12/2023 23:59
Número de Expediente: ESP/2023/523
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IrlqDwHgLmoIYE3ZiZ%2BxmQ%3D%3D