L’objecte d’aquest contracte està constituït per la prestació d’un servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a les piscines municipals de Martorell, concretament a la Piscina Municipal d’Estiu i al Complex Esportiu La Vila.

Anunció Adjudicación

Título del Contrato: L’objecte d’aquest contracte està constituït per la prestació d’un servei de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme a les piscines municipals de Martorell, concretament a la Piscina Municipal d’Estiu i al Complex Esportiu La Vila.

Importe: 48.960,00 Euros.
Órgano de Contratación: Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 15/03/2024 23:59
Número de Expediente: G-454/2024
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=h0uv6ewJnHeKeVWTb9Scog%3D%3D