Disposar d’un servei de suport per a l’operació del Sistema de Captació Automàtica d’Infraccions (SCAI) embarcat en un vehicle.

Disposar d’un servei de suport per a l’operació del Sistema de Captació Automàtica d’Infraccions (SCAI) embarcat en un vehicle.

Pliegos

Pliegos (Barcelona)

Título del Contrato: Disposar d’un servei de suport per a l’operació del Sistema de Captació Automàtica d’Infraccions (SCAI) embarcat en un vehicle.

 

Importe: 128.000,00 Euros.

Órgano de Contratación: AMB Informació i Serveis, SA

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 15/05/2023 12:00

Número de Expediente: CPS 10/2022

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jAGkPahoycF9Zh%2FyRJgM8w%3D%3D