Contracte de serveis de vigilància de seguretat i control d’accés de diferents esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Porqueres

Anuncio Licitación

Título del Contrato: Contracte de serveis de vigilància de seguretat i control d’accés de diferents esdeveniments organitzats per l’Ajuntament de Porqueres

Importe: 5.907,01 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Porqueres
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 14/05/2024 13:30
Número de Expediente: X2024000404
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BbMHlD5y6iIQyBAnWzHfCg%3D%3D