Contractació del servei de vigilància i seguretat del Consell Comarcal del Maresme

Contractació del servei de vigilància i seguretat del Consell Comarcal del Maresme

Adjudicación

Adjudicación (Barcelona)

Título del Contrato: Contractació del servei de vigilància i seguretat del Consell Comarcal del Maresme

 

Importe: 36.689,63 Euros.

Órgano de Contratación: Consell Comarcal del Maresme

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 21/06/2023 23:59

Número de Expediente: CCM 640/2022

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2hhV7e%2BgIF4QyBAnWzHfCg%3D%3D