Contractació del servei de seguretat i vigilància de la nova seu central del Sistema d’Emergències Mèdiques (en endavant SEM) ubicada al Recinte Sanitari Duran i Reynals; a la Avinguda de la Gran Via, 199, 08908 L’Hospitalet de Llobregat

Anuncio Licitación

Título del Contrato: Contractació del servei de seguretat i vigilància de la nova seu central del Sistema d’Emergències Mèdiques (en endavant SEM) ubicada al Recinte Sanitari Duran i Reynals; a la Avinguda de la Gran Via, 199, 08908 L’Hospitalet de Llobregat

Importe: 840.785,01 Euros.
Órgano de Contratación: Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 15/04/2024 10:00
Número de Expediente: 2024-42 bis
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=NVWsdmmsCAvXOjazN1Dw9Q%3D%3D