Té per objecte la licitació del contracte del servei de realització d’un estudi tècnic i econòmic per al disseny d’ordenances fiscals amb taxes diferenciades en modalitat de Pagament per Generació en 8 municipis, i posterior implantació de les taxes diferenciades en 4 municipis, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.

Licitación

Anuncio de Licitación

Título del Contrato: Té per objecte la licitació del contracte del servei de realització d’un estudi tècnic i econòmic per al disseny d’ordenances fiscals amb taxes diferenciades en modalitat de Pagament per Generació en 8 municipis, i posterior implantació de les taxes diferenciades en 4 municipis, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.

Importe: 21.042,15 Euros.

Órgano de Contratación: Consell Comarcal de l’Anoia

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 08/02/2021 15:00

Número de Expediente: 02232020

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DIe2ST%2Fzt9vnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com