Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Licitación

L’objecte del contracte són els serveis de vigilància i seguretat, i de central receptora d’alarmes, a diferents  instal¿lacions de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL):
– Oficines Centrals Fontsanta (Sant Joan Despí)
– ETAP Llobregat (Abrera)
– ITAM Llobregat ( El Prat del Llobregat)
– ED Trinitat (Barcelona)
– ETAP Ter (Cardedeu)
– Embassament El Pasteral (La Cellera de Ter)
– ITAM Tordera (Blanes)
– ETAP Cardener (Lleida)
– Servei CRA i acuda a diferents instal¿lacions de la xarxa d’ATL

Importe: 2.205.576,84 Euros.
Órgano de Contratación: Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 21/09/2020 13:00
Número de Expediente: EC20/000104
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fAn6GPXS1Gd7h85/pmmsfw==

Licitación
Más información en el enlace siguiente
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=67392698&reqCode=viewCn

Este contenido ha sido restringido solo para usuarios conectados. Por favor, inicia sesión para ver este contenido.