Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya

Licitación

L’objecte del contracte és la prestació del servei de vigilància del Museu Nacional d’Art de Catalunya amb mesures de contractació ambiental i socialment responsable, per al període de dos anys.

Atesa la singularitat de les dependències objecte del contracte, a on es custodia un patrimoni artístic i cultural de gran valor, i que rep una gran afluència de públic, és necessari que el Museu pugui comptar amb un servei de vigilància i seguretat de la més alta qualitat i excel·lència, garantint així la seguretat de les persones que visiten o treballen en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, les seves dependències, del patrimoni artístic de gran valor que acull, i dels esdeveniments i activitats que es desenvolupen en l’edifici.

Importe: 2.823.219,45 Euros.
Órgano de Contratación: Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 16/09/2020 10:00
Número de Expediente: D154-2020/00244
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6lH76VQj6c6mq21uxhbaVQ==

Licitación
Más información en el enlace siguiente
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=67533566&reqCode=viewCn

Este contenido ha sido restringido solo para usuarios conectados. Por favor, inicia sesión para ver este contenido.