Ajuntament de Santa Oliva

Licitación

L’Ajuntament de Santa Oliva tramita l’expedient administratiu per dur a terme la licitació del contracte de serveis de vigilància i control del mercat municipal de venda no sedentària de Santa Oliva.

D’acord amb l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Santa Oliva, aprovada definitivament 19.12.02019, el mercat es durà a terme amb una periodicitat setmanal, els dissabtes entre les 9:00 hores i les 14:00 hores, i dins l’àmbit delimitat en el carrer Conca de Barberà s/n del polígon industrial Molí d’en Serra.

Importe: 55.751,28 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Santa Oliva
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 10/08/2020 23:59
Número de Expediente: 271/2020
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6u3mUYO+nB6rz3GQd5r6SQ==

Licitación
Más información en el enlace siguiente
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=66392315&reqCode=viewCn

Este contenido ha sido restringido solo para usuarios conectados. Por favor, inicia sesión para ver este contenido.