servei de vigilància, protecció i control d’accés al perímetre de la zona de llançament de focs situat a la platja de Blanes davant de Sa Palomera i de la zona d’aparcaments de camions de les empreses pirotècnies, situada al carrer Mas Borinot s/n durant la celebració del 52è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava- Trofeu Vila de Blanes. Aquest concurs tindrà lloc dels dies 23 de juliol a 27 de juliol de 2024. La durada del contracte de servei de vigilància s’estendrà des del 22 de juliol de 2024 fins al 28 de juliol de 2024, ambdós dies inclosos.

Anunció Licitación

Anunció Licitación

Título del Contrato: servei de vigilància, protecció i control d’accés al perímetre de la zona de llançament de focs situat a la platja de Blanes davant de Sa Palomera i de la zona d’aparcaments de camions de les empreses pirotècnies, situada al carrer Mas Borinot s/n durant la celebració del 52è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava- Trofeu Vila de Blanes. Aquest concurs tindrà lloc dels dies 23 de juliol a 27 de juliol de 2024. La durada del contracte de servei de vigilància s’estendrà des del 22 de juliol de 2024 fins al 28 de juliol de 2024, ambdós dies inclosos.

Importe: 13.140,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Blanes
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 09/05/2024 14:00
Número de Expediente: 2024/2760T
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QGUqveVxQvQkJPJS%2BPS9vg%3D%3D