Servei de vigilància i seguretat

Servei de vigilància i seguretat

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat

Importe: 2.459.031,32 Euros.
Órgano de Contratación: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 30/06/2021 23:59
Número de Expediente: OBE 20/476
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=C1D4QSZW8qMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com