Servei de vigilància de seguretat de professionals amb habilitació de les categories de vigilants de seguretat privada, control d’accessos i auxiliars de seguretat per a les activitats dins de les celebracions del calendari popular festiu organitzades pel Servei de Cultura de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Pliegos

Pliegos (Barcelona)

Título del Contrato: Servei de vigilància de seguretat de professionals amb habilitació de les categories de vigilants de seguretat privada, control d’accessos i auxiliars de seguretat per a les activitats dins de les celebracions del calendari popular festiu organitzades pel Servei de Cultura de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

 

Importe: 24.124,80 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament del Prat de Llobregat

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 20/06/2023 23:59

Número de Expediente: 15986/2023

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BF%2F%2FsIVx3w%2BExvMJXBMHHQ%3D%3D