Prestació del servei d’informació, atenció i control d’accés i, de vigilància de seguretat, de les fires que organitza l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic.

Prestació del servei d’informació, atenció i control d’accés i, de vigilància de seguretat, de les fires que organitza l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic.

Adjudicación

Adjudicación (Cataluña)

Título del Contrato: Prestació del servei d’informació, atenció i control d’accés i, de vigilància de seguretat, de les fires que organitza l’Organisme Autònom de Fires i Mercats de l’Ajuntament de Vic.

 

Importe: 92.135,20 Euros.

Órgano de Contratación: Organisme Autònom Fires i Mercats de Vic

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 12/04/2023 23:59

Número de Expediente: FIM/72/2023

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wsns9f8k2aaXQV0WE7lYPw%3D%3D