Prestació del servei de vigilància, protecció i control d’accés al perímetre de la zona de llançament de focs situat a la platja de Blanes davant de Sa Palomera i de la zona d’aparcaments de camions de les empreses pirotècnies, situada al carrer Mas Borinot s/n durant la celebració del 51è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava- Trofeu Vila de Blanes. Aquest concurs tindrà lloc dels dies 22 de juliol a 26 de juliol de 2023.

Prestació del servei de vigilància, protecció i control d’accés al perímetre de la zona de llançament de focs situat a la platja de Blanes davant de Sa Palomera i de la zona d’aparcaments de camions de les empreses pirotècnies, situada al carrer Mas Borinot s/n durant la celebració del 51è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava- Trofeu Vila de Blanes. Aquest concurs tindrà lloc dels dies 22 de juliol a 26 de juliol de 2023.

Pliegos

Título del Contrato: Prestació del servei de vigilància, protecció i control d’accés al perímetre de la zona de llançament de focs situat a la platja de Blanes davant de Sa Palomera i de la zona d’aparcaments de camions de les empreses pirotècnies, situada al carrer Mas Borinot s/n durant la celebració del 51è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava- Trofeu Vila de Blanes. Aquest concurs tindrà lloc dels dies 22 de juliol a 26 de juliol de 2023.

Importe: 10.620,00 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Blanes
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 13/06/2023 14:00
Número de Expediente: 2023/6414W
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Fr%2BkBhqp9n%2BAAM7L03kM8A%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com