L’objecte del contracte és la prestació del servei de vigilància i seguretat, mitjançant procediment basat en l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2022 5), Lot 6: Vigilància a la província de Tarragona, dels edificis i dependències de l’Institut Català d’Investigació Química situat a l’Avinguda dels Països Catalans, 16, 43007 de Tarragona.

L’objecte del contracte és la prestació del servei de vigilància i seguretat, mitjançant procediment basat en l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2022 5), Lot 6: Vigilància a la província de Tarragona, dels edificis i dependències de l’Institut Català d’Investigació Química situat a l’Avinguda dels Països Catalans, 16, 43007 de Tarragona.

Adjudicación

Título del Contrato: L’objecte del contracte és la prestació del servei de vigilància i seguretat, mitjançant procediment basat en l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2022 5), Lot 6: Vigilància a la província de Tarragona, dels edificis i dependències de l’Institut Català d’Investigació Química situat a l’Avinguda dels Països Catalans, 16, 43007 de Tarragona.

 

Importe: 260.315,80 Euros.

Órgano de Contratación: Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 10/07/2023 12:00

Número de Expediente: EXP 18-2023

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7YFifIN6Tr99PLkba5eRog%3D%3D