L’objecte del contracte el constitueix la prestació, mitjançant 1 vigilant de seguretat, del servei de vigilància de l’edifici del Mercat Municipal d’Abastaments de Sant Adrià de Besòs

Pliegos

Pliegos (Barcelona)

Título del Contrato: L’objecte del contracte el constitueix la prestació, mitjançant 1 vigilant de seguretat, del servei de vigilància de l’edifici del Mercat Municipal d’Abastaments de Sant Adrià de Besòs

 

Importe: 58.076,10 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 06/09/2022 23:59

Número de Expediente: 2139/2022

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pEFdC%2FzCYSABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D