Contractació dels serveis de vigilància i seguretat pel Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Martorell) per Procediment Negociat sense Publicitat i tramitació de urgència

Formalización

Título del Contrato: Contractació dels serveis de vigilància i seguretat pel Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible (Martorell) per Procediment Negociat sense Publicitat i tramitació de urgència

Importe: 176.840,09 Euros.
Órgano de Contratación: UPC FORMACIÓ I MOBILITAT SA
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas:
Número de Expediente: FPCATUPC-1-2023
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CYX2zwxJPJZeKgd8LfVV9g%3D%3D