Contractació del servei de seguretat pel servei de transport nocturn a la comarca del Berguedà en el marc de la festa de la Patum.

Anunció Licitación

Anunció Licitación

Título del Contrato: Contractació del servei de seguretat pel servei de transport nocturn a la comarca del Berguedà en el marc de la festa de la Patum.

Importe: 1.610,07 Euros.
Órgano de Contratación: Consell Comarcal del Berguedà
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 09/04/2024 23:00
Número de Expediente: 2024/1020
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rKQBN0kqLieExvMJXBMHHQ%3D%3D