Aquest contracte de serveis és un contracte basat en l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. CCS 2022 5), adjudicat per Acord de la Comissió Central de Subministraments de data 18 de novembre de 2022, amb un període inicial de vigència del 21 de desembre de 2022 al 20 de desembre de 2024.

Aquest contracte de serveis és un contracte basat en l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. CCS 2022 5), adjudicat per Acord de la Comissió Central de Subministraments de data 18 de novembre de 2022, amb un període inicial de vigència del 21 de desembre de 2022 al 20 de desembre de 2024.

Pliegos

Pliegos (Cataluña)

Título del Contrato: Aquest contracte de serveis és un contracte basat en l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (Exp. CCS 2022 5), adjudicat per Acord de la Comissió Central de Subministraments de data 18 de novembre de 2022, amb un període inicial de vigència del 21 de desembre de 2022 al 20 de desembre de 2024.

 

Importe: 641.891,36 Euros.

Órgano de Contratación: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 26/09/2023 12:00

Número de Expediente: CTTI-2023-183

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JNavBY1rQzj5Rey58Yagpg%3D%3D