Adjudicación (Tarragona) Título del Contrato: Contracte de prestació dels serveis de vigilància i seguretat de les instal·lacions de la Fira Multisectorial de Cambrils, el Mercat Ambulant i el Mercat de Nadal de Cambrils, consistent en la contractació de vigilants (sense arma) i auxiliars-controladors d’accessos, segons condicions descrites al: “Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació per la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i controladors de la Fira Multisectorial, el mercat ambulant i el Mercat de Nadal de Cambrils.” Importe: 65.610,34 Euros. Órgano de Contratación: Ajuntament de Cambrils Administración: Fecha final de presentación de ofertas: 16/09/2022 14:00 Número de Expediente: X2022044869 Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=osSaj8rRk9RvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Adjudicación (Tarragona) Título del Contrato: Contracte de prestació dels serveis de vigilància i seguretat de les instal·lacions de la Fira Multisectorial de Cambrils, el Mercat Ambulant i el Mercat de Nadal de Cambrils, consistent en la contractació de vigilants (sense arma) i auxiliars-controladors d’accessos, segons condicions descrites al: “Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació per la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i controladors de la Fira Multisectorial, el mercat ambulant i el Mercat de Nadal de Cambrils.”   Importe: 65.610,34 Euros.  Órgano de Contratación: Ajuntament de Cambrils  Administración:  Fecha final de presentación de ofertas: 16/09/2022 14:00  Número de Expediente: X2022044869  Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=osSaj8rRk9RvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

Adjudicación

Adjudicación (Tarragona)

Título del Contrato: Contracte de prestació dels serveis de vigilància i seguretat de les instal·lacions de la Fira Multisectorial de Cambrils, el Mercat Ambulant i el Mercat de Nadal de Cambrils, consistent en la contractació de vigilants (sense arma) i auxiliars-controladors d’accessos, segons condicions descrites al: “Plec de condicions tècniques que han de regir la contractació per la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i controladors de la Fira Multisectorial, el mercat ambulant i el Mercat de Nadal de Cambrils.”

 

Importe: 65.610,34 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Cambrils

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 16/09/2022 14:00

Número de Expediente: X2022044869

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=osSaj8rRk9RvYnTkQN0%2FZA%3D%3D