Consell Comarcal del Baix Llobregat

Licitación

Servei de vigilància privada sense armes del Parc Torreblanca.
El servei es prestarà en el Parc Torreblanca, que és un parc tancat mitjançant una tanca perimetral. El servei abastarà tot l’àmbit del Parc i la zona de serveis del Parc on s’hi ubiquen els edificis i les oficines del Consell Comarcal del Baix Llobregat i altres edificacions. L’àmbit territorial del servei serà la tanca que envolta la finca de Torreblanca, és a dir el àmbit del Parc i de les edificacions del Consell al recinte. L’àmbit territorial del servei està ubicat als termes municipals de Sant Joan Despí i Sant Just Desvern i a tocar del terme municipal de Sant Feliu de Llobregat.

Importe: 112.020,00 Euros.
Órgano de Contratación: Consell Comarcal del Baix Llobregat
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 15/10/2020 15:00
Número de Expediente: 75/2020
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lvkzBM5OiK7nSoTX3z/7wA==

Licitación
Más información en el enlace siguiente
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=68829246&reqCode=viewCn

Este contenido ha sido restringido solo para usuarios conectados. Por favor, inicia sesión para ver este contenido.