Servei de seguretat privada per garantir la prestació del servei i el benestar tant dels professionals com de les persones usuàries de diverses instal¿lacions municipals, així com el servei d’obertura i tancament del parc del Centre cívic La Florida.

Desistimiento

Anuncio de Desestimiento

Título del Contrato: Servei de seguretat privada per garantir la prestació del servei i el benestar tant dels professionals com de les persones usuàries de diverses instal¿lacions municipals, així com el servei d’obertura i tancament del parc del Centre cívic La Florida.

Importe: 57.416,70 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas:

Número de Expediente: 2020/4952G

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4JxqRW6%2FyBuiEJrVRqloyA%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com