Prestació del servei de vigilància, protecció i control d’accés al perímetre de la zona de llançament de focs situat a la platja de Blanes davant de Sa Palomera i de la zona d’aparcaments de camions de les empreses pirotècnies, situada al carrer Mas Borinot s/n durant la celebració del 51è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava- Trofeu Vila de Blanes. Aquest concurs tindrà lloc dels dies 21 de juliol a 26 de juliol de 2023. El servei s’haurà de prestar des del dia 20 de juliol fins al 27 de juliol de 2023

Pliegos

Pliegos (Cataluña)

Título del Contrato: Prestació del servei de vigilància, protecció i control d’accés al perímetre de la zona de llançament de focs situat a la platja de Blanes davant de Sa Palomera i de la zona d’aparcaments de camions de les empreses pirotècnies, situada al carrer Mas Borinot s/n durant la celebració del 51è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava- Trofeu Vila de Blanes. Aquest concurs tindrà lloc dels dies 21 de juliol a 26 de juliol de 2023. El servei s’haurà de prestar des del dia 20 de juliol fins al 27 de juliol de 2023

 

Importe: 12.780,00 Euros.

Órgano de Contratación: Ajuntament de Blanes

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 23/06/2023 15:00

Número de Expediente: 2023/6414W

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Fr%2BkBhqp9n%2BAAM7L03kM8A%3D%3D