Vigilància presencial dels Jardins públics de Marivent amb la finalitat de garantir l’ús correcte de les instal·lacions i prevenir qualsevol acte de vandalisme que pugui malbaratar tant les escultures de Joan Miró que es troben ubicades en els jardins, com el mobiliari o les espècies vegetals, així com assegurar el gaudi dels jardins per part de tots els visitants.

Pliegos

Pliegos

Pliegos
Título del Contrato: Vigilància presencial dels Jardins públics de Marivent amb la finalitat de garantir l’ús correcte de les instal·lacions i prevenir qualsevol acte de vandalisme que pugui malbaratar tant les escultures
de Joan Miró que es troben ubicades en els jardins, com el mobiliari o les espècies vegetals, així com assegurar el gaudi dels jardins per part de tots els visitants.
CPV: Servicios de seguridad.
Servicios de vigilancia.
Importe: 103.723,20 Euros.
Órgano de Contratación: Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de las Illes Balears
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 08/05/2024 23:59
Número de Expediente: CONTR 2024 3077
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wi1LN8tS%2B2uFQ%2FlhRK79lA%3D%3D