Serveis de Manteniment i connexió a central receptora d’alarmes de les instal·lacions contra intrusió a les dependències municipals.

Anunció Licitación

Anunció Licitación

Título del Contrato: Serveis de Manteniment i connexió a central receptora d’alarmes de les instal·lacions contra intrusió a les dependències municipals.

Importe: 7.543,74 Euros.
Órgano de Contratación: Ajuntament de Mont-ral
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 03/04/2024 23:59
Número de Expediente: 2024-0000043
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vcKi6G4u7XPgL1BHd3qjQA%3D%3D