Serveis d’anàlisi de compostos orgànics volàtils mitjançant cromatografia de gasos-espectrometria de masses

Serveis d’anàlisi de compostos orgànics volàtils mitjançant cromatografia de gasos-espectrometria de masses

Licitación

Anuncio de Licitación (Barcelona)
Título del Contrato: Serveis d’anàlisi de compostos orgànics volàtils mitjançant cromatografia de gasos-espectrometria de masses.

Importe: 7.500,00 Euros.
Órgano de Contratación: Àrea Metropolitana de Barcelona
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 17/05/2021 14:00
Número de Expediente: 901438/21
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Jc1X5kR4yTumq21uxhbaVQ%3D%3D

 

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com