Servei de vigilància i seguretat, mitjançant procediment basat en el lot 1 de l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2017 4), de la Filmoteca de Catalunya i de l’Arts Santa Mònica.

Servei de vigilància i seguretat, mitjançant procediment basat en el lot 1 de l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2017 4), de la Filmoteca de Catalunya i de l’Arts Santa Mònica.

Licitación

Anulación Anuncio de Licitación (Barcelona)

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat, mitjançant procediment basat en el lot 1 de l’Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat (CCS 2017 4), de la Filmoteca de Catalunya i de l’Arts Santa Mònica.

Importe: 312.892,57 Euros.

Órgano de Contratación: Institut Català de les Empreses Culturals

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas:

Número de Expediente: K0644 G2029 N21/10

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cJZ0wXKEjtCrz3GQd5r6SQ%3D%3D

Más información enviar e-mail :

licitaciones@arsepri.com