Servei de vigilància i seguretat de les dependències dels Serveis Territorials de Trànsit que es descriuen a continuació

Servei de vigilància i seguretat de les dependències dels Serveis Territorials de Trànsit que es descriuen a continuació

Adjudicación

Adjudicación (Barcelona y Tarragona)

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat de les dependències dels Serveis Territorials de Trànsit que es descriuen a continuació:

 

Lot 1:  Servei Territorial de Trànsit a Barcelona, a Plaça Espanya, 1, 08015 Barcelona.

 

Lot 2: Servei Territorial de Trànsit a Tarragona, a Avinguda de Roma, 7-9, 43005 Tarragona.

 

Importe: 68.163,19 Euros.

Órgano de Contratación: Servei Català de Trànsit

Administración:

Fecha final de presentación de ofertas: 31/05/2023 10:00

Número de Expediente: SCT-2023-109

Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XDEEifAGSpYUqXM96WStVA%3D%3D