Servei de vigilància i seguretat, als edificis, seu central (passeig del Taulat 266-270) i edifici Paral·lel, 52 del Departament de Drets Socials a Barcelona

Servei de vigilància i seguretat, als edificis, seu central (passeig del Taulat 266-270) i edifici Paral·lel, 52 del Departament de Drets Socials a Barcelona

Adjudicación

Título del Contrato: Servei de vigilància i seguretat, als edificis, seu central (passeig del Taulat 266-270) i edifici Paral·lel, 52 del Departament de Drets Socials a Barcelona

Importe: 601.994,19 Euros.
Órgano de Contratación: Departament de Drets Socials
Administración:
Fecha final de presentación de ofertas: 15/06/2023 12:00
Número de Expediente: BE-2024-22
Ver detalle: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BgleRhYCeHB%2FR5QFTlaM4A%3D%3D